Om mig

Mitt foto
Här bloggar Pillargontanten, om fingrar som skulle vara gröna, hundar som inte lyder, ledarskap och medmänsklighet! Välkommen!

måndag 10 november 2014

Jo men visst....

Fick en fråga, och sa ja.....
Till...

Valberedning

Valberedning, inom vissa organisationer kallad nomineringskommitté, är en förtroendevald arbetsgrupp inom en organisation (såsom ett bolag, ett politiskt parti eller en förening) vars mål är att förbereda val av funktionärer, till exempel styrelse. Valberedningens uppgift är att samla kandidater och om de har mandat jämföra deras kompetens och att om lämpligt förorda något alternativ.
Presentation av ett färdigt alternativ bör endast ske på mandat av organisationen eftersom detta annars kan ses som valberedningens eller sittande styrelses undvikande av demokratiskt val till varje post och att misstanke om korruption då kan komma ifråga. Valet sker av organisationen i form av till exempel ett årsmöte eller stämma.
Valberedningens roll regleras ofta i stadgarna för den organisation som den företräder. Vanligtvis förbereder valberedningen kandidater till alla valbara platser förutom en ny valberedning (eftersom det inte är föreningsmässigt lämpligt att föreslå sig själv).

Det absolut viktigaste uppdraget om ni frågar mig :)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar